Lifco utser ny verkställande direktör

feb 08 2019

Styrelsen i Lifco har idag beslutat att utse Per Waldemarson till verkställande direktör och koncernchef. Per Waldemarson är för närvarande vice verkställande direktör i Lifco-koncernen.

Carl Bennet

Styrelseordförande

Tel 031 741 64 02

Kontaktperson:

Åse Lindskog
Media och investerarrelationer
Tel +46 730 244 872, e-post ir@lifco.se

Denna information är sådan information som Lifco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2019 kl 8.30.

Om Lifco

Lifco erbjuder ett tryggt ägande för små och medelstora företag. Lifcos affärsidé är att förvärva och utveckla marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Lifco hade vid årsskiftet 146 rörelsedrivande bolag i 29 länder. År 2018 omsatte Lifco 12,0 miljarder SEK med ett EBITA-resultat på 2 168 MSEK och en EBITA-marginal på 18,1%. Läs mer på www.lifco.se.