Lifco förvärvar världsledande leverantör av marina kompressorer

Lifco har tecknat avtal om att förvärva norska TMC/Nessco, en världsledande leverantör av marina kompressorer och reservdelar. Företaget levererar även landbaserade kompressorer till den norska marknaden.

TMC/Nesscos försäljning uppgick 2015 till 525 MNOK. Koncernen kommer att konsolideras i Lifcos affärsområde Systems Solutions i division Miljöteknik. Förvärvet kommer att ha en positiv påverkan på Lifcos resultat och finansiella ställning under innevarande år.

TMC/Nessco är baserat i Furuset utanför Oslo. Koncernen har levererat kompressorer och tryckluftslösningar till marin- och industrimarknaderna sedan 1989. Kunderna finns över hela världen och företaget har drygt 90 anställda.

För mer information om TMC/Nessco, besök www.tmc.no och www.nessco.no.

För mer information, kontakta gärna:

Åse Lindskog
Media och investerarrelationer
Tel 0730 244 872

E-post ir@lifco.se

Om Lifco

Lifco förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Lifco har 133 bolag i 28 länder. Koncernen omsatte 2015 7,9 miljarder SEK med ett EBITA-resultat på 1,2 miljarder SEK och en EBITA-marginal på 15,0%. Läs gärna mer på www.lifco.se.

Lifco offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument och/eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 februari kl 08.45.


Lifco offers a safe haven for small and medium-sized businesses. Lifco’s business concept is to acquire and develop market-leading niche businesses with the potential to deliver sustainable earnings growth and robust cash flows. Lifco is guided by a clear philosophy implying that the company has a long-term view on its holdings, a focus on profitability and a strongly decentralised organisation. The Group has three business areas: Dental, Demolition & Tools and Systems Solutions. At the end of 2019 the Lifco Group consisted of 164 operating companies in 30 countries. In 2019 Lifco reported an EBITA margin of 18.2 per cent on net sales of SEK 13.9 billion.

 

When visiting www.lifco.se and associated subpages Lifco AB warrants that this personal data will be processed in accordance with (the from time to time) applicable data protection laws and Lifco AB’s privacy policy.

LIFCO AB
Verkmästaregatan 1
745 85 Enköping, Sweden
ir@lifco.se
+46 72 717 59 33
Org.nr: 556465-3185

© 2021 Lifco. All rights reserved.