Lifco förvärvar Perfect Ceramic Dental i Kina

Lifco har tecknat avtal om att förvärva det kinesiska dentalbolaget Perfect Ceramic Dental (PCD). PCD är ett tandtekniskt laboratorium som utför tandtekniska arbeten till huvudsakligen Lifcos tyska dotterbolag MDH.

PCD har sedan 1990-talet levererat tandtekniska arbeten till MDH. Bolaget har sin centrala verksamhet i Shenzhen i Kina. PCD omsatte 2016 cirka 118 MHKD (vilket motsvarar ungefär 130 MSEK). Cirka 80% av omsättningen går till Lifcos tyska dotterbolag MDH, vilket medför att förvärvet kommer ha mycket begränsad effekt på Lifcos konsoliderade externförsäljning.

PCD har cirka 850 anställda.

Förvärvet kommer inte att ha någon väsentlig effekt på Lifcos resultat och finansiella ställning under innevarande år.

För mer information, kontakta gärna:

Per Waldemarson

Chef affärsområde Dental

Tel 070 840 00 63, E-post per.waldemarson@lifco.se

Åse Lindskog
Media och investerarrelationer
Tel 0730 244 872, E-post ir@lifco.se

Om Lifco

Lifco förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Lifco har 133 bolag i 26 länder. Koncernen omsatte 2016 ca 9 miljarder SEK med en EBITA-marginal på 15%. Läs mer på www.lifco.se.


Lifco offers a safe haven for small and medium-sized businesses. Lifco’s business concept is to acquire and develop market-leading niche businesses with the potential to deliver sustainable earnings growth and robust cash flows. Lifco is guided by a clear philosophy implying that the company has a long-term view on its holdings, a focus on profitability and a strongly decentralised organisation. The Group has three business areas: Dental, Demolition & Tools and Systems Solutions. At the end of 2019 the Lifco Group consisted of 164 operating companies in 30 countries. In 2019 Lifco reported an EBITA margin of 18.2 per cent on net sales of SEK 13.9 billion.

 

When visiting www.lifco.se and associated subpages Lifco AB warrants that this personal data will be processed in accordance with (the from time to time) applicable data protection laws and Lifco AB’s privacy policy.

LIFCO AB
Verkmästaregatan 1
745 85 Enköping, Sweden
ir@lifco.se
+46 72 717 59 33
Org.nr: 556465-3185

© 2021 Lifco. All rights reserved.