Lifco förvärvar majoriteten av Silvent, ett ledande företag inom energioptimering och arbetsmiljö

Lifco har tecknat avtal om att förvärva majoriteten av det svenska bolaget Silvent som verkar inom energioptimering och arbetsmiljö.

Bolaget utvecklar och tillhandahåller tryckluftslösningar för kylning, rening och torkning inom många olika industriella användningsområden. Företaget har unik kompetens inom området tryckluftsdynamik. Silvents blåspistoler, luftknivar, blåsmunstycken, ljuddämpare och kundanpassade lösningar för blåsning med tryckluft används av ledande tillverkare i mer än 75 länder.

Silvent omsatte 2016 cirka 120 MSEK. Bolaget kommer att konsolideras i affärsområdet Systems Solutions.

Silvent grundades 1989 och har sitt huvudkontor i Borås. Bolaget har fem försäljningsbolag globalt och totalt cirka 70 anställda.

Förvärvet kommer inte att ha någon väsentlig effekt på Lifcos resultat och finansiella ställning under innevarande år.

För mer information om Silvent, besök www.silvent.com

För mer information, kontakta gärna:

Åse Lindskog
Media och investerarrelationer
Tel 0730 244 872

E-post ir@lifco.se

Om Lifco

Lifco förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Lifco har 133 bolag i 26 länder. Koncernen omsatte 2016 ca 9 miljarder SEK med en EBITA-marginal på 15%. Läs mer på www.lifco.se


Lifco offers a safe haven for small and medium-sized businesses. Lifco’s business concept is to acquire and develop market-leading niche businesses with the potential to deliver sustainable earnings growth and robust cash flows. Lifco is guided by a clear philosophy implying that the company has a long-term view on its holdings, a focus on profitability and a strongly decentralised organisation. The Group has three business areas: Dental, Demolition & Tools and Systems Solutions. At the end of 2019 the Lifco Group consisted of 164 operating companies in 30 countries. In 2019 Lifco reported an EBITA margin of 18.2 per cent on net sales of SEK 13.9 billion.

 

When visiting www.lifco.se and associated subpages Lifco AB warrants that this personal data will be processed in accordance with (the from time to time) applicable data protection laws and Lifco AB’s privacy policy.

LIFCO AB
Verkmästaregatan 1
745 85 Enköping, Sweden
ir@lifco.se
+46 72 717 59 33
Org.nr: 556465-3185

© 2021 Lifco. All rights reserved.