Lifco förvärvar brittiska Specialist Alarm Services

Lifco har tecknat avtal om att förvärva majoriteten av aktierna i det brittiska bolaget Specialist Alarm Services Ltd. Bolaget utvecklar och tillverkar överfallslarm samt patientlarm för sjukvårdssektorn.

 

Specialist Alarm Services har 27 anställda och omsatte 2021 cirka 3,9 MGBP. Bolaget är baserat i Newcastle upon Tyne i England. Verksamheten kommer att konsolideras i affärsområdet Dental. Konsolideringen beräknas ske i mars 2022.
 

Förvärvet kommer inte att ha någon väsentlig effekt på Lifcos resultat och finansiella ställning under 2022.

 

Läs gärna mer på www.sasuk.com

 

 

För mer information, kontakta gärna:

 

Per Waldemarson

VD och koncernchef Lifco

E-post per.waldemarson@lifco.se

 

Åse Lindskog
Media och investerarrelationer
Tel 0730 244 872, e-post ir@lifco.se

 

 

Om Lifco

Lifco erbjuder ett tryggt ägande för små och medelstora företag. Lifcos affärsidé är att förvärva och utveckla marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Vid årsskiftet 2021 hade Lifco 198 rörelsedrivande bolag i 31 länder. År 2021 omsatte Lifco 17,5 miljarder SEK med ett EBITA-resultat på 3,7 miljarder SEK och en EBITA-marginal på 21,2%. Läs mer på www.lifco.se.

 

 

 


Lifco offers a safe haven for small and medium-sized businesses. Lifco’s business concept is to acquire and develop market-leading niche businesses with the potential to deliver sustainable earnings growth and robust cash flows. Lifco is guided by a clear philosophy implying that the company has a long-term view on its holdings, a focus on profitability and a strongly decentralised organisation. The Group has three business areas: Dental, Demolition & Tools and Systems Solutions. At the end of 2022 the Lifco Group consisted of 211 operating companies in 31 countries. In 2022, Lifco reported an EBITA margin of 21.6 per cent on net sales of SEK 21.6 billion.

 

When visiting www.lifco.se and associated subpages Lifco AB warrants that this personal data will be processed in accordance with (the from time to time) applicable data protection laws and Lifco AB’s privacy policy.

LIFCO AB
Verkmästaregatan 1
745 85 Enköping, Sweden
ir@lifco.se
+46 72 717 59 33
Org.nr: 556465-3185

© 2023 Lifco. All rights reserved.