Lifco förvärvar amerikanska dentalbolaget Parkell

Lifco har tecknat avtal om att förvärva det amerikanska dentalbolaget Parkell. Bolaget tillverkar och säljer dentala förbrukningsmaterial och mindre utrustning
som används av tandläkare. Försäljningen sker huvudsakligen i USA men även till viss del internationellt.

Parkell omsatte 2015 cirka 29 MUSD. Bolaget kommer att konsolideras i affärsområdet Dental. Förvärvet beräknas bidra positivt till Lifcos vinst per aktie från start.

Parkell har sitt säte på Long Island, NY i USA och har cirka 100 anställda.

För mer information om Parkell, besök www.parkell.com

För mer information, kontakta gärna:

Per Waldemarson, chef affärsområde Dental

Tel 070 840 00 63, e-post per.waldemarson@lifco.se

Åse Lindskog, Media och investerarrelationer
Tel 0730 244 872, e
-post ir@lifco.se

Om Lifco

Lifco förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Lifco har 133 bolag i 28 länder. Koncernen omsatte 2015 drygt 7,9 miljarder SEK med ett EBITA-resultat på 1 186 MSEK och en EBITA-marginal på 15,0%. Läs mer på www.lifco.se


Lifco offers a safe haven for small and medium-sized businesses. Lifco’s business concept is to acquire and develop market-leading niche businesses with the potential to deliver sustainable earnings growth and robust cash flows. Lifco is guided by a clear philosophy implying that the company has a long-term view on its holdings, a focus on profitability and a strongly decentralised organisation. The Group has three business areas: Dental, Demolition & Tools and Systems Solutions. At the end of 2019 the Lifco Group consisted of 164 operating companies in 30 countries. In 2019 Lifco reported an EBITA margin of 18.2 per cent on net sales of SEK 13.9 billion.

 

When visiting www.lifco.se and associated subpages Lifco AB warrants that this personal data will be processed in accordance with (the from time to time) applicable data protection laws and Lifco AB’s privacy policy.

LIFCO AB
Verkmästaregatan 1
745 85 Enköping, Sweden
ir@lifco.se
+46 72 717 59 33
Org.nr: 556465-3185

© 2021 Lifco. All rights reserved.