Insynshandel i Lifco

Under den gångna veckan har sju insynspersoner rapporterat att de köpt Lifcoaktier. Bland annat har VD och styrelseledamoten Fredrik Karlsson förvärvat 50 000 B-aktier.

Övriga styrelseledamöter som förvärvat aktier är Ulrika Dellby 5 000 B-aktier, Annika Espander Jansson 1 000 B-aktier och Gabriel Danielsson 500 B-aktier.

Bland personer i ledande ställning har controller Mattias Israelsson förvärvat 400 B-aktier, chefen för företagsförvärv Ingvar Ljungkvist 13 000 B-aktier och vice VD Per Waldemarson 5 000 B-aktier.

Uppgifterna framgår i Finansinspektionens register för insynshandel https://marknadssok.fi.se/publiceringsklient.

För mer information, kontakta gärna:

Åse Lindskog
Media och investerarrelationer
Tel 0730 244 872, e-post ir@lifco.se

Om Lifco

Lifco erbjuder ett tryggt ägande för små och medelstora företag. Lifcos affärsidé är att förvärva och utveckla marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Lifco hade vid årsskiftet 138 rörelsedrivande bolag i 29 länder. År 2017 omsatte Lifco 10,0 miljarder SEK med ett EBITA-resultat på 1 732 MSEK och en EBITA-marginal på 17,3%. Läs mer på www.lifco.se


Lifco offers a safe haven for small and medium-sized businesses. Lifco’s business concept is to acquire and develop market-leading niche businesses with the potential to deliver sustainable earnings growth and robust cash flows. Lifco is guided by a clear philosophy implying that the company has a long-term view on its holdings, a focus on profitability and a strongly decentralised organisation. The Group has three business areas: Dental, Demolition & Tools and Systems Solutions. At the end of 2019 the Lifco Group consisted of 164 operating companies in 30 countries. In 2019 Lifco reported an EBITA margin of 18.2 per cent on net sales of SEK 13.9 billion.

 

When visiting www.lifco.se and associated subpages Lifco AB warrants that this personal data will be processed in accordance with (the from time to time) applicable data protection laws and Lifco AB’s privacy policy.

LIFCO AB
Verkmästaregatan 1
745 85 Enköping, Sweden
ir@lifco.se
+46 72 717 59 33
Org.nr: 556465-3185

© 2020 Lifco. All rights reserved.