DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2014

Rapportperioden januari – september

 • Nettoomsättningen ökade med 12,6% till 4 901 (4 351) MSEK, organiskt ökade nettoomsättningen med 4,6%
 • EBITA ökade med 44,1% till 692 (480) MSEK
 • EBITA-marginalen ökade till 14,1% (11,0%)
 • Resultat före skatt ökade med 36,8% till 611 (447) MSEK
 • Resultat efter skatt ökade med 62,8% till 458 (282) MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 63,5% till 4,97 (3,04) SEK
 • Tyska dentalbolaget MDH förvärvades i mars
 • Bolaget har fått ett aktieägartillskott på 500 MSEK från Carl Bennet AB
 • Styrelsen har fattat ett principbeslut om att börsnotera Lifco i november 2014

Rapportperioden juli – september

 • Nettoomsättningen ökade med 18,8% till 1 653 (1 392) MSEK, organiskt ökade nettoomsättningen med 6,8%
 • EBITA ökade med 35,6% till 227 (167) MSEK
 • EBITA-marginalen ökade till 13,7% (12,0%)
 • Resultat före skatt ökade med 21,8% till 193 (158) MSEK

VD-KOMMENTAR

Lifcokoncernens tillväxt fortsatte under årets första nio månader. Rullande tolv månader inklusive förvärv uppgick omsättningen till 6 774 MSEK och EBITA till 974 MSEK. Vi har fått ett bra tillskott i affärsområdet Dental från vårt förvärv i mars av MDH, ett ledande tyskt dentalbolag. Samtidigt har både Demolition & Tools och Systems Solutions utvecklats väl. Det är speciellt glädjande att se att de

strukturella åtgärderna som vi vidtagit i Systems Solutions under de senaste två åren börjat visa resultat under 2014.

I mars i år förvärvade Lifco det tyska dentalbolaget MDH och utvecklingen inom bolaget går enligt plan. MDH är ledande i Tyskland inom distribution av dentalprodukter till tandläkare och landets största importör av högkvalitativa tandtekniska arbeten. Affärsområdet Dentals omsättning ökade med 13,9% till 2 348 (2 062) MSEK och EBITA ökade 34,5% till 394 (293) MSEK under niomånadersperioden.

Affärsområdet Demolition & Tools ökade sin omsättning med 6,8% till 934 (875) MSEK under niomånadersperioden, framför allt på grund av starkare försäljning i USA. EBITA har vuxit med 9,9% till 196 (178) MSEK under niomånadersperioden. Lönsamhetsförbättringen är ett resultat av ökade volymer och minskad egentillverkning.

Alla divisioner inom affärsområdet Systems Solutions har visat en stark återhämtning i år vilket visar att våra strukturella grepp börjar ge effekt. Omsättningen ökade med 14,4% till 1 619 (1 415) MSEK och EBITA växte med 164% till 157 (59) MSEK under niomånadersperioden.

Sammantaget är affärsläget stabilt. Vi fortsätter vår strategi att investera i marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden.

Kontakt IR och media
Åse Lindskog 

ir@lifco.se

Lifco acquires and develop market leading, niched companies with a potential to deliver sustainable profit growth and good cash flow. The Group has three business areas; Dental, Demolition & Tools and Systems Solutions. Lifco is guided by a clear management philosophy implying that the company has a long-term view on its holdings, focus on profitability and a decentralized organization. Lifco has about 100 companies in 30 countries. The Group had a turnover of more than 6 billion SEK and an EBITA-margin of 11.5% in 2013.


Lifco offers a safe haven for small and medium-sized businesses. Lifco’s business concept is to acquire and develop market-leading niche businesses with the potential to deliver sustainable earnings growth and robust cash flows. Lifco is guided by a clear philosophy implying that the company has a long-term view on its holdings, a focus on profitability and a strongly decentralised organisation. The Group has three business areas: Dental, Demolition & Tools and Systems Solutions. At the end of 2020 the Lifco Group consisted of 175 operating companies in 31 countries. In 2020 Lifco reported an EBITA margin of 19.6 per cent on net sales of SEK 13.8 billion.

 

When visiting www.lifco.se and associated subpages Lifco AB warrants that this personal data will be processed in accordance with (the from time to time) applicable data protection laws and Lifco AB’s privacy policy.

LIFCO AB
Verkmästaregatan 1
745 85 Enköping, Sweden
ir@lifco.se
+46 72 717 59 33
Org.nr: 556465-3185

© 2021 Lifco. All rights reserved.