Byt språk: English

Styrelse

Carl Bennet

Ordförande sedan 2000
Ordförande för ersättningsutskottet
Född 1951
Civilekonom, med.dr. h.c., tekn.dr. h.c.
Nuvarande uppdrag: Ordförande och VD Carl Bennet AB. Ordförande Elanders AB. Vice ordförande Arjo AB och Getinge AB. Ledamot Holmen AB och L E Lundbergföretagen AB.
Tidigare erfarenhet: VD och koncernchef Getinge AB.
Innehav via bolag: 30 379 850 A-aktier, 197 502 023 B-aktier

Ulrika Dellby

Ledamot sedan 2015
Ledamot av revisionsutskottet
Född 1966
Civilekonom
Nuvarande uppdrag: Ledamot i Kavli Holding AS, Cybercom Group AB, SJ AB, Fasadgruppen Group AB och ordförande för Hello World! Ideell Förening. Partner Fagerberg & Dellby Fond I AB.
Tidigare uppdrag: Partner The Boston Consulting Group, VD Brindfors Enterprise IG (nuvarande Brand Union), vice ordförande Norrporten, ledamot Via Travel Group samt OSM Group.
Egna och närståendes innehav: 65 000 B-aktier, 10 926 syntetiska köpoptioner.

Annika Espander

Ledamot sedan 2016
Ledamot av ersättningsutskottet
Född 1964
BSc (kemi) och MBA
Nuvarande uppdrag: VD Asperion Ltda.
Tidigare uppdrag: Chef Handelsbanken Private Banking, ordförande SHB Luxemburg. Styrelseledamot i Elekta AB, Blotage AB, Probi AB och Stille AB. Ledande positioner i bland annat Catella Healthcare/Esperio AB och Enskilda Securities
Egna och närståendes innehav: 10 000 B-aktier, 10 926 syntetiska köpoptioner.

Dan Frohm

Ledamot sedan 2020
Ledamot av revisionsutskottet
Född 1981
Civilingenjör
Nuvarande uppdrag: VD i DF Advisory LLC och ledamot av styrelserna i Arjo AB, Carl Bennet AB, Elanders AB, Getinge AB samt Swedish-American Chamber of Commerce, Inc.
Tidigare uppdrag: Managementkonsult på Applied Value LLC i New York.
Egna och närståendes innehav: 253 090 B-aktier, 10 926 syntetiska köpoptioner.

Erik Gabrielson

Ledamot sedan 2001
Ledamot av ersättningsutskottet
Född 1962
Jur kand
Nuvarande uppdrag: Advokat och partner Advokatfirman Vinge. Ordförande Allegresse AB, Eldan Recycling A/S och Redoma Recycling AB. Ledamot Carl Bennet AB, Elanders AB, ECG Vignoble AB och ECG Vinivest AB.
Tidigare uppdrag: Ledamot i Advokatfirman Vinge AB, Advokatfirman Vinge Skåne AB, Generic Sweden AB, Rosengård Invest AB och Storegate AB.
Egna och närståendes innehav: 10 926 syntetiska köpoptioner.

Ulf Grunander

Ledamot sedan 2015
Ordförande för revisionsutskottet
Född 1954
Civilekonom från Stockholms universitet
Nuvarande uppdrag: Ledamot i AMF Pensionsförsäkring AB, Arjo AB, Djurgården Hockey AB och Nyströms Gastronomi & Catering AB.
Tidigare uppdrag: CFO för Getingekoncernen
Egna och närståendes innehav: 10 000 B-aktier, 10 926 syntetiska köpoptioner.

Johan Stern

Ledamot sedan 2001
Vice ordförande
Ledamot av ersättningsutskottet
Född 1951
Civilekonom
Nuvarande uppdrag: Ordförande Fädriften Invest AB, Healthinvest Partners AB, Rolling Optics AB, Skanör Falsterbo Kallbadhus AB och Stiftelsen Harry Cullbergs Fond. Ledamot Carl Bennet AB, Elanders AB, Estea AB, Getinge AB, RP Ventures AB och Swedish-American Chamber of Commerce, Inc.
Tidigare uppdrag: Verksam inom SEB i Sverige och USA
Egna och närståendes innehav: 230 000 B-aktier, 10 926 syntetiska köpoptioner.

Caroline af Ugglas

Ledamot sedan 2020
Ledamot av revisionsutskottet
Född 1958
Ekonomexamen från Stockholms universitet
Nuvarande uppdrag: Vice VD i Svenskt Näringsliv. Vice ordförande ACQ Bure. Ledamot av styrelserna i AMF och Beijer Alma.
Tidigare uppdrag: Aktiechef på Livförsäkrings AB Skandia samt ledamot av styrelserna i Acando AB, Connecta AB, Lindab International AB och Investment AB Latour.
Egna och närståendes innehav: 5 000 B-aktier, 10 926 syntetiska köpoptioner.

Axel Wachtmeister

Ledamot sedan 2006
Ledamot av ersättningsutskottet
Född 1951
Civilingenjör
Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot och VD Wästerslöv AB. Styrelseledamot Kilmartin Estate AB och Symbrio AB. Styrelsesuppleant HAWAJ Holding AB och Sydsvensk Form Reklam i Höör AB.
Tidigare erfarenhet: Ledamot Sorb Industri AB och Troponor AB
Egna och närståendes innehav: 81 000 B-aktier, 10 926 syntetiska köpoptioner.

Per Waldemarson

Ledamot sedan 2019
VD och koncernchef
Anställd 2006
Född 1977
Magisterexamen i företagsekonomi
Nuvarande uppdrag utanför Lifco: –
Tidigare uppdrag: Vice VD Lifco, VD Brokk AB, managementkonsult Bain & Co
Egna och närståendes innehav: 513 500  B-aktier, 125 000 B-aktier via pensionsförsäkring och 87 412 syntetiska köpoptioner.

STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER UTSEDDA AV FACKFÖRENINGARNA 2021

Anders Lorentzson

Ledamot sedan 2018
Född 1957
Egna och närståendes innehav: –

Peter Wiberg

Ledamot sedan 2018
Född 1960
Egna och närståendes innehav: 1 575 B-aktier

Anders Lindström

Suppleant sedan 2019
Född 1958
Egna och närståendes innehav: –

Revisionsutskottet

Ulf Grunander, ordförande
Ulrika Dellby
Dan Frohm
Caroline af Ugglas

Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka Bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering, hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller Bolaget andra tjänster än revisionstjänster, samt biträda vid förberedelse av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval.

Ersättningsutskottet

Carl Bennet, ordförande
Erik Gabrielson
Annika Espander
Johan Stern
Axel Wachtmeister

Ersättningsutskottet ska bereda förslag avseende ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för VD och ledande befattningshavare.

Styrelseledamöternas oberoende

Namn Uppdrag Bolaget och bolagsledning Huvudägare
Carl Bennet Ordförande Ja Nej
Ulrika Dellby Ledamot Ja Ja
Dan Frohm Ledamot Ja Nej
Erik Gabrielson Ledamot Ja Nej
Ulf Grunander Ledamot Ja Ja
Annika Espander Ledamot Ja Ja
Johan Stern Ledamot Ja Nej
Caroline af Ugglas Ledamot Ja Ja
Axel Wachtmeister Ledamot Ja Ja
Per Waldemarson Ledamot Nej Ja

 

Lifco offers a safe haven for small and medium-sized businesses. Lifco’s business concept is to acquire and develop market-leading niche businesses with the potential to deliver sustainable earnings growth and robust cash flows. Lifco is guided by a clear philosophy implying that the company has a long-term view on its holdings, a focus on profitability and a strongly decentralised organisation. The Group has three business areas: Dental, Demolition & Tools and Systems Solutions. At the end of 2020 the Lifco Group consisted of 175 operating companies in 31 countries. In 2020 Lifco reported an EBITA margin of 19.6 per cent on net sales of SEK 13.8 billion.

 

When visiting www.lifco.se and associated subpages Lifco AB warrants that this personal data will be processed in accordance with (the from time to time) applicable data protection laws and Lifco AB’s privacy policy.

LIFCO AB
Verkmästaregatan 1
745 85 Enköping, Sweden
ir@lifco.se
+46 72 717 59 33
Org.nr: 556465-3185

© 2021 Lifco. All rights reserved.