Byt språk: English

Obligationslån

Den 16 maj 2023 emitterade Lifco icke säkerställda obligationslån med en löptid om två år inom ramen för sitt MTN-program. Obligationslånen om totalt 750 MSEK är uppdelade i ett lån om 350 MSEK som löper med en årlig rörlig ränta och ett lån om 400 MSEK som löper med en årlig fast ränta. Obligationslånen är emitterade med en marginal om 1,00% mot tre månaders STIBOR respektive 2 års mid-swapränta.

Slutliga villkor FRN
Slutliga villkor FXD

Den 16 februari 2023 emitterade Lifco icke säkerställda obligationslån med en löptid om två år inom ramen för sitt MTN-program. Obligationslånen om totalt 750 MSEK är uppdelade i ett lån om 550 MSEK som löper med en årlig rörlig ränta och ett lån om 200 MSEK som löper med en årlig fast ränta. Obligationslånen är emitterade med en marginal om 1,05% mot tre månaders STIBOR respektive 2 års mid-swapränta.

Slutliga villkor FRN
Slutliga villkor FXD

Den 23 augusti 2022 emitterade Lifco två icke säkerställda obligationslån med en löptid om två år inom ramen för sitt MTN-program. Obligationslånen om totalt 750 MSEK är uppdelade i ett lån om 380 MSEK som löper med en årlig rörlig ränta och ett lån om 370 MSEK som löper med en årlig fast ränta. Obligationslånen är emitterade med en marginal om 1,10% mot tre månaders STIBOR respektive 2 års mid-swapränta.

Slutliga villkor FRN
Slutliga villkor FXD

Den 2 augusti 2022 uppdaterade Lifco grundprospektet för bolagets MTN-program (Medium Term Notes) där låneramen har utökats från fem till sex miljarder kronor.  MTN-programmet ger möjlighet att emittera obligationer på den svenska marknaden.

Lifco grundprospekt MTN augusti 2022

Den 24 november 2021 emitterade Lifco ett obligationslån med en löptid om 2,25 år inom ramen för sitt MTN-program. Obligationslånet uppgår till 1 000 MSEK och löper fram till 6 mars 2024 med en årlig rörlig ränta om tre månader STIBOR +0,59%.

Slutliga villkor

Den 26 augusti 2021 emitterade Lifco ett obligationslån med en löptid om två år inom ramen för sitt MTN-program. Obligationslånet uppgår till 750 MSEK och löper fram till 6 september 2023 med en årlig rörlig ränta om tre månader STIBOR +0,53%.

Slutliga villkor

Den 20 juli 2021 etablerade Lifco ett MTN-program med en låneram om fem miljarder kronor som ger möjlighet att emittera obligationer på den svenska marknaden.  Lifco har för detta syfte upprättat ett grundprospekt.

Lifco grundprospekt MTN juli 2021

Den 21 november 2019 emitterade Lifco ett icke säkerställt obligationslån med en löptid om två år. Obligationslånet uppgår till 1 000 MSEK och löper med en årlig rörlig ränta om tre månader STIBOR +0,53%.

Slutliga villkor

Den 27 augusti 2020 emitterade Lifco två icke säkerställda obligationslån med en löptid om två år. Det första obligationslånet uppgår till 1 000 MSEK och löper med en årlig rörlig ränta om tre månader STIBOR +1,00%. Det andra obligationslånet uppgår till 200 MSEK och löper med en årlig fast ränta om 0,988%.

Slutliga villkor FRN
Slutliga villkor FXD

Den 23 oktober 2020 emitterade Lifco ett icke säkerställt obligationslån med en löptid på drygt två år. Obligationslånet uppgår till 600 MSEK och löper fram till 2 mars 2023 med en årlig rörlig ränta om tre månader STIBOR +1,00%.

Slutliga villkor

 

Tidigare MTN-program

Lifco grundprospekt MTN november 2019.pdf

Lifco offers a safe haven for small and medium-sized businesses. Lifco’s business concept is to acquire and develop market-leading niche businesses with the potential to deliver sustainable earnings growth and robust cash flows. Lifco is guided by a clear philosophy implying that the company has a long-term view on its holdings, a focus on profitability and a strongly decentralised organisation. The Group has three business areas: Dental, Demolition & Tools and Systems Solutions. At the end of 2022 the Lifco Group consisted of 211 operating companies in 31 countries. In 2022, Lifco reported an EBITA margin of 21.6 per cent on net sales of SEK 21.6 billion.

 

When visiting www.lifco.se and associated subpages Lifco AB warrants that this personal data will be processed in accordance with (the from time to time) applicable data protection laws and Lifco AB’s privacy policy.

LIFCO AB
Verkmästaregatan 1
745 85 Enköping, Sweden
ir@lifco.se
+46 72 717 59 33
Org.nr: 556465-3185

© 2023 Lifco. All rights reserved.