DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2014

okt 15 2014

Rapportperioden januari – september

 • Nettoomsättningen ökade med 12,6% till 4 901 (4 351) MSEK, organiskt ökade nettoomsättningen med 4,6%
 • EBITA ökade med 44,1% till 692 (480) MSEK
 • EBITA-marginalen ökade till 14,1% (11,0%)
 • Resultat före skatt ökade med 36,8% till 611 (447) MSEK
 • Resultat efter skatt ökade med 62,8% till 458 (282) MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 63,5% till 4,97 (3,04) SEK
 • Tyska dentalbolaget MDH förvärvades i mars
 • Bolaget har fått ett aktieägartillskott på 500 MSEK från Carl Bennet AB
 • Styrelsen har fattat ett principbeslut om att börsnotera Lifco i november 2014

Rapportperioden juli – september

 • Nettoomsättningen ökade med 18,8% till 1 653 (1 392) MSEK, organiskt ökade nettoomsättningen med 6,8%
 • EBITA ökade med 35,6% till 227 (167) MSEK
 • EBITA-marginalen ökade till 13,7% (12,0%)
 • Resultat före skatt ökade med 21,8% till 193 (158) MSEK

VD-KOMMENTAR

Lifcokoncernens tillväxt fortsatte under årets första nio månader. Rullande tolv månader inklusive förvärv uppgick omsättningen till 6 774 MSEK och EBITA till 974 MSEK. Vi har fått ett bra tillskott i affärsområdet Dental från vårt förvärv i mars av MDH, ett ledande tyskt dentalbolag. Samtidigt har både Demolition & Tools och Systems Solutions utvecklats väl. Det är speciellt glädjande att se att de

strukturella åtgärderna som vi vidtagit i Systems Solutions under de senaste två åren börjat visa resultat under 2014.

I mars i år förvärvade Lifco det tyska dentalbolaget MDH och utvecklingen inom bolaget går enligt plan. MDH är ledande i Tyskland inom distribution av dentalprodukter till tandläkare och landets största importör av högkvalitativa tandtekniska arbeten. Affärsområdet Dentals omsättning ökade med 13,9% till 2 348 (2 062) MSEK och EBITA ökade 34,5% till 394 (293) MSEK under niomånadersperioden.

Affärsområdet Demolition & Tools ökade sin omsättning med 6,8% till 934 (875) MSEK under niomånadersperioden, framför allt på grund av starkare försäljning i USA. EBITA har vuxit med 9,9% till 196 (178) MSEK under niomånadersperioden. Lönsamhetsförbättringen är ett resultat av ökade volymer och minskad egentillverkning.

Alla divisioner inom affärsområdet Systems Solutions har visat en stark återhämtning i år vilket visar att våra strukturella grepp börjar ge effekt. Omsättningen ökade med 14,4% till 1 619 (1 415) MSEK och EBITA växte med 164% till 157 (59) MSEK under niomånadersperioden.

Sammantaget är affärsläget stabilt. Vi fortsätter vår strategi att investera i marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden.

Kontakt IR och media
Åse Lindskog 

ir@lifco.se

Lifco acquires and develop market leading, niched companies with a potential to deliver sustainable profit growth and good cash flow. The Group has three business areas; Dental, Demolition & Tools and Systems Solutions. Lifco is guided by a clear management philosophy implying that the company has a long-term view on its holdings, focus on profitability and a decentralized organization. Lifco has about 100 companies in 30 countries. The Group had a turnover of more than 6 billion SEK and an EBITA-margin of 11.5% in 2013.