BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

feb 20 2015

Rapportperioden januari – december

 • Nettoomsättningen ökade med 12,8% till 6 802 (6 030) MSEK, organiskt ökade nettoomsättningen med 4,4%

 • EBITA ökade med 39,6% till 966 (692) MSEK

 • EBITA proforma inklusive förvärv 998 MSEK

 • EBITA-marginalen ökade till 14,2% (11,5%)

 • Resultat före skatt ökade med 32,7% till 763 (575) MSEK

 • Resultat efter skatt ökade med 47,0% till 570 (388) MSEK

 • Resultat per aktie ökade med 48,3% till 6,17 (4,16) SEK

 • Utdelning per aktie föreslås till 2,60 SEK per aktie motsvarande 236,2 MSEK

 • Tyska dentalbolaget MDH förvärvades i mars

 • Lifco noterades på Nasdaq Stockholm den 21 november

Rapportperioden oktober – december

 • Nettoomsättningen ökade med 13,3% till 1 901 (1 678) MSEK, organiskt ökade nettoomsättningen med 3,9%

 • EBITA ökade med 29,2% till 273 (211) MSEK

 • EBITA-marginalen ökade till 14,4% (12,6%)

 • Resultat före skatt ökade med 18,5% till 152 (128) MSEK